80% tijdbesparing op naleving van wet- en regelgeving en de ISPS-code

Slimme combinatie van hardware en software maakt het mogelijk om op een efficiënte manier te voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid.

AllSeas is één van de wereldleiders in de offshore-industrie, gespecialiseerd in de uitvoering van grote en complexe projecten voor olie- en gastransport. AllSeas’ uitdaging had voor 90% te maken met de bestaande wet- en regelgeving en de ISPS-code: altijd weten wie er op welk moment op het schip aanwezig is.

De combinatie van hardware en software maakt het mogelijk om op een efficiëntere manier te voldoen aan de gestelde eisen van de Rijksoverheid. Het software pakket GoWorkforce Premium dekt de volledige Europese en nationale wet- en regelgeving op basis van loonheffing, ketenaansprakelijkheid en ATW overschrijdingen.

GoWorkforce voorziet in een volledig overzicht van digitale administratie van loonheffing en identiteit van werknemer, het individuele loon van de ingeleende werknemer, geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning en Ketenaansprakelijkheid i.v.m. onderaannemers.

GoWorkforce Proces

  • Online en offline overzicht van alle belangrijke data
  • Duidelijke analyses
  • Identificatieplicht en verificatieplicht
  • Aanwezigheid medewerkers te controleren en bij te houden
  • Calamiteitenlijst
  • Workload administratieve processen 80% verlaagd
  • Wet- en regelgeving wordt nageleefd en boetes door de Arbeidsinspectie worden voorkomen

GoWorkforce Oplossing

De oplossing is grofweg in drieën te verdelen:

  1. Een online inschrijf beheersite met een systeem dat controle en handhaving van de officiële vereiste documenten waarborgt. Hierdoor wordt 80% tijd bespaard op het wettelijk verplichte proces van identificatie en verificatie van werknemers en administratieve processen.
  2. De crewchange module maakt de wet- en regelgeving met betrekking tot het aantal gewerkte uren transparant. Hierdoor vindt er procesbewaking plaats en wordt er gestuurd op daadwerkelijk gewerkte uren versus geklokte uren.
  3. Er is rekening gehouden met de ISPS-regelgeving, zoals bijvoorbeeld een calamiteitenlijst.

Cases Maritiem _80 % Tijdsbesparing Allseas