Toegangscontrole voor meer dan 2.000 man over verschillende locatiezones

Snel en efficiënt toegangsbeheerproces en real-time beschikbare informatie voor eventuele arbeidsinspecties.

Nuon bedient circa 2,1 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland met elektriciteit en gas. Het behoort tot de top drie Nederlandse energiebedrijven met een netto-omzet van 3,7 miljard euro in 2013.

In verband met een revisie stond Nuon voor de uitdaging de toegangscontrole voor meer dan 2.000 man te organiseren. De locatie moest daarnaast in verschillende zones worden opgedeeld en er mocht alleen toegang worden verleend indien bepaalde examens met een voldoende zijn afgelegd. De focus moest liggen op het naleven van de wet- en regelgeving en kostenbesparing op het toegangsprocesbeheer.

De toegangscontrole is gerealiseerd door de plaatsing van een control gate en implementatie van GoWorkforce Professional. Hiermee werd het totale toegangscontroleproces afgedekt: van online aanmelden en toegang verlenen tot het exact kunnen bepalen wie waar en wanneer op de locatie is. Het van tevoren aanmelden bespaarde veel tijd en kosten.

De onderaannemers melden hun medewerkers vooraf online aan via de GoWorkforce vooraanmeldsite. Men kan pas toegang tot het terrein krijgen als alle vereiste gegevens en documenten zijn ingevuld, geüpload en geaccordeerd. Hierdoor wordt de wet- en regelgeving nageleefd en ligt de workload van de administratieve processen meer bij de onderaannemers en minder bij de opdrachtgever.

Dankzij de oplossing van GoWorkforce is Nuon ervan verzekerd dat het toegangsproces snel en efficiënt verloopt en alleen de juiste mensen op de juiste plek zijn. Ten behoeve van een eventuele arbeidsinspectie kunnen real time de juiste rapportages met de gewenste gegevens worden overlegd. De dagelijkse controle die wordt uitgevoerd ten behoeve van de arbeidstijdenwet leverde geen enkele overschrijding op. Het naleven van de wet- en regelgeving is nu strak geregeld en Nuon bespaart tijd en kosten door het toegangsprocesbeheer te beheren met GoWorkforce.

Cases_Toegangscontrole