Snelle veiligheidscheck bij gebruik tijdelijk personeel

Bij revisiestops in bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale zijn soms honderden medewerkers van aannemers en onderaannemers actief. IQ-Pass biedt met de Contractor, Risk & Management-software, GoWorkforce een oplossing die de benodigde tijd voor aanmelden en controleren van deze medewerkers aanzienlijk verkort.

Een van de grootste elektriciteitsproducenten van Nederland maakt gebruik van de GoWorkforce SaaS-oplossing ‘Online Aanmelden’ in combinatie met een eigen toegangssysteem. Zo’n twintig keer per jaar vinden op diverse locaties revisiestops plaats. De productie wordt dan enkele dagen stilgelegd, zodat groot onderhoud kan plaatsvinden. Dit dient zo efficiënt mogelijk te gebeuren, zodat geen onnodige tijd verloren gaat. Gelijktijdig gelden strenge veiligheidsregels, waardoor van elke medewerker de identiteit en het bezit van geldige certificaten gecontroleerd moet worden. Zonder GoWorkforce zou dit vele uren duren en naast de grotere kans op fouten zou het ook veel capaciteit van de betrokkenen vergen.

Vooraf gegevens uploaden
Met GoWorkforce kunnen aannemers en onderaannemers vooraf de gegevens van hun medewerkers uploaden. Deze gegevens worden in de modulaire SaaS-omgeving direct aan het specifieke project gekoppeld. Vervolgens hoeft bij de poort slechts éénmalig de identiteit van de medewerkers gecontroleerd te worden, waarna deze hun tijdelijke toegangspas ontvangen. De gegevens van de medewerkers blijven bewaard, zodat zij bij een volgend project niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Wel dient gecontroleerd te worden of de vermelde certificaten nog steeds geldig zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld lascertificaten, vca-certificaten of steigerbouwcertificaten zijn.

Alleen aannemers selecteren
De opdrachtgever kan zelf bepalen aan welke kwalificaties aannemers en onderaannemers en hun medewerkers dienen te voldoen. De betrokken organisatie hoeft uiteindelijk alleen nog de aannemers en eventueel onderaannemers te selecteren. Die melden op hun beurt zelf hun medewerkers aan, waarbij de gegevens uit GoWorkforce worden gehaald. De ondernemers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat de aan het project toegewezen medewerkers over de vereiste kwalificaties beschikken. Doordat bij de start van elk project nog een persoonlijke controle plaatsvindt, is fraude met identiteit en certificaten vrijwel uitgesloten. De verstrekte toegangspassen zijn alleen tijdens het betreffende project te gebruiken.

Veiligheidscheck