Wij zijn IQ-Pass

Over ons

Access technologie by IQ-Pass

Sinds 2008 heeft IQ-Pass zich ontwikkeld naar een Europese marktleider in toegangsprocesbeheer voor industrie, bouw en maritieme en offshore projecten. Een procesgeoriënteerde werkwijze is de basis van alles wat we doen, de praktijk van onze opdrachtgevers het vertrekpunt voor al onze ideeën, innovaties en oplossingen.

Missie

Organisaties en mensen beter laten werken

IQ-Pass gelooft dat intelligente technologie organisaties en mensen beter en efficiënter laat werken. Technologie moet binnen die processen ontzorgen, ondersteunen en versnellen. Zo wordt tijd, energie en capaciteit besteed aan kernactiviteiten, in plaats van randzaken die niet bijdragen aan doelstellingen van de organisatie. Onze missie is het bedenken, creëren en doorontwikkelen van technologische oplossingen die daarin slagen.

Echte innovatie ontstaat organisch en in de praktijk. IQ-Pass staat midden in het primaire proces van haar opdrachtgevers: dat is de voedingsbodem voor onze oplossingen en de aanjager voor continue vernieuwing.

Visie

De 5 pijlers van toegangsprocesbeheer

Toegangsprocesbeheer staat voor veel meer dan het woord alleen doet vermoeden: toegangsprocesbeheer creëert toegevoegde waarde die doorwerkt tot diep in de organisatie – en daarbuiten.
In de omgeving van onze klanten – industrie, bouw, maritiem en offshore – zijn compliance, schaalbaarheid, flexibiliteit en efficiency kritische factoren.

Drie maanden groot scheepsonderhoud door honderden technici van verschillende contractors en subcontractors en uiteenlopende nationaliteiten, met meerdere crew changes per dag? Een turnaround van een industrial site waarbij het aantal arbeiders maandenlang ruim verzesvoudigt van 400 naar 2500?

Het zijn situaties die voor ware infarcten in de organisatie kunnen zorgen – maar de schaalbare oplossingen van IQ-Pass leiden dergelijke toenames van bezoekers- en medewerkersbewegingen efficiënt in goede banen. Ook alle compliancy- en veiligheidsvraagstukken worden afgevangen met een minimum aan menselijke interventie.

Door een gestructureerde vastlegging en presentatie van data voorziet IQ-Pass zelfs in business intelligence oplossingen voor bedrijfsprocessen en vragen die traditionele toegangsbeheeroplossingen niet bieden. Zoals verregaande urenrapportages en -registratie gebaseerd op toegangsdata, van eigen medewerkers, maar ook van contractors en subcontractors. Daarmee is IQ-Pass niet alleen faciliterend, maar direct van toegevoegde waarde in termen van kostenbesparing en management informatie.

Safety & Security

Onder controle

Risicominimalisering, veiligheid en beveiliging door controle, registratie en monitoring van mensen, voertuigen en goederen.

Compliance

Intern & Extern

Beheersing van risico’s en kosten door integratie van en geautomatiseerde sturing op wet- en regelgeving en bedrijfsregels.

Usebility & Visibility

Proactief behulpzaam

Duidelijke, proces- en informatiegedreven ondersteuning van gebruikers: simpel, logisch en consequent.

Integrity

Zorgvuldiger en integer

Veiligheid en privacy van de mens staan centraal in al onze systemen en oplossingen.

Awereness

Bewustzijn

Transparantie van processen en in informatievoorziening verhoogt het bewustzijn van organisatie en gebruikers.

Compliance Beheersing van risico’s en kosten door intergratie van en geautomatiseerde sturing op wet- en regelgeving en bedrijfsregels COMPLIANCE Integrity Veiligheid en privacy van de mens staan centraal in al onze systemen en oplossingen INTEGRITY Usability & visibility Duidelijke, proces- en informatiegedreven ondersteun-ing van gebruikers: simpel, logisch en consequent USABILITY &VISIBILITY Safety & security Risicominimalisereing, veiligheid en beveilinging door controle, registratie en monitoring van mensen, voertuigen en goederen. SAFETY &SECURITY Awareness Transparantie van proces-sen en in informatievoor-ziening verhoogt het bewustzijn van organisatie en gebruikers. AWARENESS TPBWaardenmodel voortoegansprocesbeheer

Kernwaarden

Waar staan we voor

Totale focus op onze klanten

IQ-Pass bestaat voor en dankzij haar klanten. Klanten die we fan willen maken, en met wie samen telkens een volgende stap willen zetten in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen.

Innovatie vanuit de praktijk

Innovatie is voor IQ-Pass niet iets wat in een ‘laboratorium’ gebeurt: het gebeurt in de praktijk, organisch en vanuit creativiteit en inventiviteit. Die manier van denken en werken zit in ons DNA.

Excellence is de standaard

Elke dag zet IQ-Pass zich in voor de constante kwaliteit die we onze klanten willen leveren. ‘Goed genoeg’ is niet goed genoeg: IQ-Pass streeft naar excellence en heeft dat een essentieel onderdeel gemaakt van haar processen en werkwijzen.

Persoonlijke groei stimuleert

Een onderneming is zo goed als haar medewerkers. IQ-Pass legt daarom een grote nadruk op persoonlijke ontwikkeling van haar mensen. Do what you do best, delegate the rest. Die focus betaalt zich uit in een team van professionals met de drive om zichzelf én de organisatie elke dag weer een stukje beter te maken.

Historie

Gegroeid met onze klanten

IQ-Pass werd in 2008 opgericht en richtte zich in de eerste jaren op met name tijdelijke, fysieke toegangscontrole en -beveiliging in de evenementenbranche en bouwsector.

Al snel werden de eerste stappen gezet naar een bredere benadering van toegangsprocesbeheer, geïnitieerd door complexe compliance-vraagstukken bij industriële opdrachtgevers. Van fysieke, tijdelijke beveiligingsinstallaties groeide ons portfolio naar een intelligente combinatie van hardware en informatietechnologie.

Vandaag de dag levert en implementeert IQ-Soft oplossingen door heel Europa, met vestigingen in Nederland, België en Duitsland.

IQ-Pass ontwikkelt puur vanuit de praktijk: wij innoveren op basis van de klantvraag – niet zelden al vóór die vraag gesteld wordt. Dat maakt IQ-Pass een van de front runners op het gebied van toegangsprocesbeheer, compliance en risicomanagement.

Werken bij

Werken bij IQ-Pass is anders

Je maakt deel uit van een gedreven team dat elke dag een topprestatie wil leveren. De lat ligt hoog, maar humor is belangrijk en de menselijke maat staat voorop. Wil jij groeien binnen en met een organisatie die je daar gericht bij wil en kan helpen? Reageer dan op een van onze vacatures of – als je denkt dat jij en IQ-Pass een absolute match zijn – stuur ons een open sollicitatie.

+