Sinds 1 januari 2017: BSN aan inlener verstrekken mag

30-01-2017

Voor inleners en aannemers is het wenselijk om over de BSN’s (burgerservicenummers) van ingeleende arbeidskrachten te beschikken, om het risico op keten- en inlenersaansprakelijkheid te beperken of voorkomen.

Tot voor kort botste dat echter met andere wetgeving. Uitleners en onderaannemers mochten niet de BSN’s van door hen ter beschikking gestelde arbeidskrachten verstrekken aan inleners of aannemers omdat daarvoor “de wettelijke grondslag ontbrak”.

Vice versa mochten inleners of aannemers ook die BSN’s ook niet opvragen bij ingeschakelde uitleners en onderaannemers.

Overtreding zou tot hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen leiden, oplopend tot wel € 810.000 of 10% van de jaaromzet.

Aan die situatie is per 1 januari 2017 een einde gekomen. Door een aanpassing in de “Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN” mogen uitleners en onderaannemers nu wél de BSN’s van ter beschikking gestelde arbeidskrachten verstrekken aan inleners en aannemers.

Aan artikel 1 Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is daartoe lid 2 nieuw toegevoegd:

“2. Ten behoeve van de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, verstrekken de uitlener en de onderaannemer het burgerservicenummer van de werknemer aan de inlener, onderscheidenlijk de aannemer.”

Met dit nieuwe tweede lid zijn de uitlener en de onderaannemer verplicht tot het verstrekken van het BSN van ter beschikking gestelde werknemers aan de inlener/aannemer.

Bewaren van kopie ID-bewijs nog steeds niet toegestaan

Goed om te weten: de nieuwe regelgeving geldt alleen voor BSN’s. Het is nog steeds niet toegestaan om kopie-identiteitsbewijzen van ingeleende krachten in de administratie te bewaren. Daarnaast moet het opslaan van BSN’s voldoen aan de Richtsnoeren Bescherming Persoonsgegevens.

IQ-Pass en compliance

Bij de ontwikkeling van haar toegangscontrole- en registratieoplossingen werkt IQ-Pass nauw samen met wet- en regelgevende instanties om haar opdrachtgevers volledige compliance te garanderen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, en hoe we ook uw processen op dit gebied efficiënter kunnen maken? Neem gerust contact op: onze consultants nemen graag de tijd voor uw vragen.


Bronnen
bouwendnederland.nl
bdo.nl

Recente berichten

Kennisdag AVG bij toegangsregistratie 16 oktober

Op woensdag 16 oktober organiseert IQ-Pass een kennisdag bij het OpenIJ. Tijdens deze dag geven wij u aan de hand van praktijkvoorbeelden antwoorden...

Lees verder

IQ-Pass verzorgt 'crew access control' Tomorrowland

Met bijna 200.000 bezoekers is Tomorrowland in het Belgische Boom een van de grootste outdoor dance-evenementen ter wereld. In 2017 wordt het evenement gehouden...

Lees verder