Poort instructies

Poort instructies

Met deze 7-stappenmodule kunnen instructies met toetsen worden geïntegreerd. Het veiligheidsexamen kan aan personen en toegangsbeheer worden gekoppeld. Haalt iemand het examen niet, dan wordt hem of haar geen toegang verleend. Dit criterium kan eventueel worden bijgesteld. Het veiligheidsexamen kan per e-mail worden verzonden, aan een persoonsaccount worden gekoppeld of ter plaatse worden gegeven.
Een aan het examen gekoppelde vervaldatum, zorgt ervoor dat het examen regelmatig wordt afgelegd. Loopt een examen af, dan kan de toegang worden geblokkeerd of een nieuw examen worden aangevraagd. Veiligheidsinstructies kunnen in de loop van de tijd veranderen. Deze module zorgt ervoor dat alle personen die toegang is verleend, de meest recente versie hebben gevolgd