IQ-Pass levert geavanceerd SaaS-beheer voor tijdelijke en permanente locaties

Veel mensen kennen IQ-Pass van de complete en robuuste tijdelijke toegangsoplossingen bij onder meer bouwplaatsen en evenementen. Minder zichtbaar is de SaaS-oplossing die achter deze producten schuilgaat. IQ-Pass ontwikkelde één van de meest uitgebreide, modulair opgebouwde Contractor, Risk & Management-software-oplossingen die in de markt verkrijgbaar is.

Voor bouwplaatsen, maar zeker voor industriële objecten, is het cruciaal en soms van levensbelang te weten wie er binnenkomt en binnen is. In een gebouw is dat redelijk goed te organiseren, maar op een tijdelijke locatie in de buitenlucht zijn er wat extra uitdagingen. Ook is het niet ongebruikelijk dat medewerkers van steeds wisselende onderaannemers van het systeem gebruikmaken. ‘Gewone’ toegangssoftware is niet altijd op dergelijke omstandigheden berekend. Daarom ontwikkelde IQ-Pass een eigen platform, gebaseerd op de praktijk van haar doelgroepen, waaronder bouwplaatsen, evenemententerreinen en industriële complexen.

Modulair opgebouwd
Het platform werkt modern via de cloud en klanten betalen alleen licentiekosten voor de modules of functionaliteiten die zij nodig hebben. Dit wordt gedurende een intakegesprek met de klant afgestemd en ingericht. De module ‘Personen’ is de belangrijkste en meest uitgebreide. Hierin worden persoonsgegevens van medewerkers vastgelegd, maar ook hun toegangsrechten die kunnen afhangen van de geldigheid van bijvoorbeeld veiligheidscertificaten. Omdat het platform via de cloud werkt, kunnen mensen ook probleemloos toegangsrechten krijgen voor meerdere locaties. Vooral bij omvangrijke bouwprojecten biedt dat voordelen; iemand kan in één keer voor alle locaties worden geautoriseerd als dat nodig is. Verloopt iemands VCA, dan weigert het systeem automatisch toegang. Een zeer krachtige toevoeging hierop is het kunnen toekennen van rol-specifieke kwalificaties. Bijvoorbeeld: verplichte lascertificaten voor lassers of verplichte steigerbouwcertificaten voor steigerbouwers.

Identiteitsfraude
IQ-Pass 2.0 bevat ook functies om identiteitsfraude te voorkomen. Het proces is volgens het IQ-Pass uiterst betrouwbaar en geeft in een paar seconden antwoord op de vraag of een paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning echt is en of de persoon gerechtigd is tot het verrichten van arbeid in Nederland op basis van de NEN 4400-1 norm. Het kan de klant hoge boetes besparen en helpt bij het voorkomen van ongevallen.

Organisaties
Een ander onderdeel is de module ‘Organisaties’. Hiermee is een organisatie te autoriseren voor de hoofdaannemers. De module helpt de administratieve lasten voor hoofdaannemers te minimaliseren door het proces en de vereisten per organisatie te automatiseren. Contractor, Risk & Management-software is bedoeld om double entry van organisaties en personen te voorkomen. Gebruikers kunnen onder andere automatisch laten controleren of het btw-nummer geldig is via de VIES-service. Pas als alle vereiste documentatie (afhankelijk van de klantwens) is ingediend, kan een organisatie worden geautoriseerd. Hierbij is het ook mogelijk om een digitaal organisatiedossier te creëren waarbij alle gewenste gegevens per onderaannemer kunnen worden vastgelegd om er zeker van te zijn dat alle organisatiedocumenten up-to-date zijn. Dit dossier kan vervolgens dienen als basis voor het organiseren en stroomlijnen van het inkoopproces voor onder aanneming.

Overige modules
Met de module ‘Projecten’ is in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid na te gaan of wetten worden nageleefd. Bovendien wordt een duidelijk beeld gegeven van de activa en investeringen per project. De module ‘Werktypen’ koppelt functies aan gespecialiseerde werknemers met bijbehorende kwalificaties. Dat is weer te koppelen aan de module ‘Toegangscontrole’ waarmee te reguleren is wie waar en onder welke condities naar binnen mag. Werktijden worden geregistreerd met de module ‘Tijdregistratie’ die ook de wettelijk verplichte poortadministratie ondersteunt. Er zijn vergaande koppelingen met administratieve systemen voor projectregistratie en kostenberekeningen. Met de module ‘Aanwezigheid’ is op elk moment vast te stellen welke personen op een locatie aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens een alarmsituatie waarbij ontruiming nodig is. Verder zijn er modules die voor het management het hele proces op de locatie inzichtelijk maken, die bijhouden welke trainingen mensen hebben gevolgd en welke gegevens bij welke medewerker horen.
De SaaS-modules van GoWorkforce voldoen volledig aan de AVG/GDPR en worden continu verder ontwikkeld om te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving, in te spelen op technologische ontwikkelingen en uiteraard te beantwoorden aan de wensen van de klant.

Nieuws_Saas IQ-Pass