Toegangscontrole

Het intelligente platform voor toegangsprocesbeheer

Met deze module wordt de toegangscontrole aan IQ-Pass 2.0 gekoppeld. Specifieke zones worden gedefinieerd en toegangspunten toegewezen (RFID-lezers). Toegangsrechten worden per werktype gemaakt en aan de  gebruiker gekoppeld. Dit hangt samen met vastgestelde criteria voor het verlenen van toegang. Denk aan vergunningen, licenties, kwalificaties en veiligheidstoetsen van het project/bouw-site.

+