Personen

Het intelligente platform voor toegangsprocesbeheer

Dit is een van de belangrijkste modules, met informatie over alle bezoekers (lokale entiteit) en personen (globale entiteit).

De voornaamste bestanddelen:

  • samenvatting van persoonlijke gegevens
  • stoplicht
  • status
  • bestandsstatus
  • gelinkte toegangspasjes
  • kaartlay-out
  • notities (intern)
  • certificeringen voor kwalificatiecombinaties, interne nalevingsrichtlijnen en wettelijk vereiste documenten) en het controlelogboek (wijzigingslogboek in het systeem).

IQ-Pass maakt informatie delen tussen databases mogelijk en registreert haar gebruikers centraal. Dit gebeurt allemaal conform GDPR (General Data Protection Regulation).
Iemand die wordt uitgenodigd zich te registreren, ontvangt na registratie een e-mail met persoonlijke inloggegevens, plus een overzicht van de gebruiksvoorwaarden en de GDPR-omlijning.
De gebruiker moet actief instemmen om gegevens, zoals kwalificaties en tijdregistratie te mogen gebruiken. Na instemming met de privacy-verklaringen, kan de registratieprocedure worden afgerond. De gebruiker kan persoonlijke accountgegevens en – documenten zelf inzien.

De registratieprocessen kunnen uit een video/tekstvideo over veiligheid/poort-instructie, tekst en examen bestaan, die vaak hard worden gekoppeld en een voorwaarde zijn voor het verkrijgen van toegang.

Een extra functie is het verstrekken van afzonderlijke goedkeuringen per persoon. Met deze functie kunnen documenten, zoals een VCA, vergunning, certificering, A1 /werkvergunningen worden goedgekeurd.

IQ-Pass kan optioneel worden gekoppeld aan een online service voor real-time validatie van verschillende vormen van identificatie, zoals rijbewijs, paspoort en nationale identiteitskaart. Dit hangt samen met de specifieke vereisten van immigratie- en arbeidsreguleringsinstanties en de werkstroom voor het afronden van de registratie in IQ-Pass.

De toegangsniveaus voor een persoon of groep, kunnen vooraf door de applicatiebeheerder worden bepaald. Dat kan mede naar aanleiding van het type werk of de rol die een persoon vervult.

VCA / SCC / OHSAS

Er is een real-time link naar de VCA-database. Wordt er geen automatisch diploma gevonden, dan kan een document handmatig worden geüpload, geverifieerd en aansluitend worden beoordeeld door de persoon die goedkeuring verleent.

Haven / Veiligheidsinstructie

Het site-veiligheidsexamen of de haveninstructie is een interne veiligheidsinstructie. Deze bestaat meestal uit een video gevolgd door een examen. Het onderzoek is geconfigureerd en toegewezen in de configuratie. Dit kan een verplicht onderdeel zijn van het on-boarding proces.

A1 / EU101

De A1-verklaring is een motivering van een belastingkantoor in het land waar de werkgever woont en waar sociale lasten worden betaald. De verklaring kan door de organisatie en/of werknemer worden ge-upload. Het proces van goedkeuring kan bij de hoger liggende aannemer in de keten van het project en/of hoofdaannemer worden gedaan.

Werkvergunning

De werkvergunning is verplicht voor personen met een nationaliteit van buiten de EER (+ Kroatië). De vergunning moet worden geüpload en goedgekeurd. Dit om administratieve boetes vanuit de Wet Arbeid Vreemdelingen te voorkomen.

Andere kwalificaties

Op basis van gegevensanalyse worden alle klantkwalificaties toegevoegd en geconfigureerd. Deze kwalificaties omvatten onder meer heftruck-, steigerwerk-, las-, zaag-, of BHV- licenties.

IQ-Pass 2.0 bevat functies om identiteitsfraude te voorkomen, kredietverantwoordelijkheid en acceptatie software online. Het proces is uiterst betrouwbaar en geeft in een paar seconden antwoord op de vraag of een paspoort, rijbewijs, ID-kaart of verblijfsvergunning echt is en de persoon gerechtigd is tot het verrichten van arbeid in Nederland op basis van de NEN 4400-1 norm.

+