Grote kostenbesparingen door efficiënt gebruik van toegangsdata

Door efficiënt gebruik te maken van gegenereerde data bij de toegangscontrole worden veel kosten bespaard.

AkzoNobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën.

Op het bedrijvenpark Botlek vond in maart 2014 een ingrijpende turnaround plaats, waarbij zowel AkzoNobel als chloorafnemer Shin-Etsu groot onderhoud uitvoeren. Het aantal mensen op de site werd tijdens de werkzaamheden met een factor zes vermenigvuldigd, in vergelijking met een reguliere werkperiode.

De slagbomen van P1 van het Bedrijvenpark Botlek, waar onder andere AkzoNobel is gevestigd, openden alleen nog voor geregistreerde bezoekers. Waar op een reguliere dag het aantal bezoekers aan de site rond de 400 ligt, steeg dit aantal tijdens de turnaround naar 2500.

Om die toestroom van mensen ordentelijk én veilig in goede banen te leiden, maakt AkzoNobel gebruik van de toegangscontrole van IQ-Pass. Het huidige vaste toegangscontrolesysteem van AkzoNobel is verouderd en voldoet niet aan de capaciteitseisen.

IQ-Pass komt, na een grondige analyse wat betreft de aantallen, met een zeer praktische oplossing, bestaande uit een zestal slagbomen en een vijftal tourniquets, plus drie dubbele readerzuilen om de huidige schuifpoort aan te sturen.

AkzoNobel hierover: “IQ-Pass is de enige partij die een no-nonsense totaalpakket biedt. Door efficiënt gebruik te maken van de gegenereerde data bij de toegangscontrole worden veel kosten bespaard. Een koppeling van de uren data met de salarisadministratie scheelt het handmatig inkloppen van die gegevens. Controle van urenregistratie met gedeclareerde uren maakt het onmogelijk om meer te declareren dan feitelijk gewerkt is. En niet te vergeten: de boetes die worden opgelegd aan bedrijven zodra er meer dan twaalf uur per dag wordt gewerkt, zijn ongelofelijk hoog. Een goede toegangscontrole en navolging van die controle voorkomen torenhoge boetes bij een mogelijke controle van de arbeidsinspectie.”