Fiat van overheid op project door juiste rapportages en controles

Door volledige automatisering minimaliseert GoWorkforce de menselijke foutmarge, worden boetes voorkomen en wordt aan wet- en regelgeving voldaan.

TAQA Energy realiseert, samen met partner EBN, de Gasopslag Bergermeer in Alkmaar. De ondergrondse opslag van aardgas is vereist om de komende decennia een stabiele en gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende aardgas in alle seizoenen te kunnen garanderen.

Gasopslag Bergermeer wordt de grootste vrij toegankelijke gasopslag van Europa, met een werkvolume van 4,1 miljard kubieke meter aardgas. Dit betreft ongeveer 10 procent van het jaarlijkse totale gasverbruik van Nederland en genoeg om te voorzien in het jaarlijkse verbruik van 2,5 miljoen huishoudens.

De uitvoering van het project is in handen van 8 hoofdaannemers die de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het slagen van het project. Op de site zelf zijn tussen de 600 en 700 mijnbouwbedrijven actief en in totaal zijn rond de 9000 mensen werkzaam op de locatie.

Dit omvangrijke en complexe project werd door druk van de overheid tegengehouden. De belangrijkste voorwaarden die vervuld moesten worden, naast het veilig kunnen werken, zijn het voorkomen van illegale arbeid, het kunnen verstrekken van juiste rapportages aan de fiscus en exacte tijdsregistratie en controle op de VCA. Daarnaast werd er geëist dat 80% van de medewerkers uit de regio komen.

In samenwerking met Securitas verzorgt IQ-Pass de beveiliging van dit project op twee locaties: Bergermeer en Boeklermeer. GoWorkforce is, in samenwerking met o.a. de Belastingdienst, SZW en het Staatstoezicht op de Mijnen tot stand gekomen. Een onderdeel van deze software is een maandelijkse controle van de Belastingdienst op ATW (arbeidstijdenwet), werkvergunning, visum en BSN-nummer.

Besparing

De volledige automatisering van GoWorkforce marginaliseert de menselijke foutmarge, voorkomt boetes en verzorgt conformiteit met wet- en regelgeving. Zo verdient GoWorkforce zich eenvoudig terug en gaat de overheid bovendien akkoord met het project.

Casus_Casus fiat Taqa