Deftiq

Deftiq maakt digitale online trainingen als voorbereiding voor certificering. Geen voorbereiding uit een handboek of studiegids, maar op eenvoudige wijze toegang tot korte digitale trainingsmodules. Actief leren met praktijkgerichte content. Maar natuurlijk wel volgens de richtlijnen en examentermen.

Vaak werken bedrijven met specifiek equipment. Passend bij de dienstverlening. Na certificering is daarom een gerichte equipment training noodzakelijk. In trainingen van Deftiq staat het werken met het materieelstuk én de praktijkgerichte context centraal. Voor elke situatie en werkomgeving gelden vaak andere of aanvullende werkinstructies en beheersmaatregelen.

Het werkt prettig en efficiënt als iedereen de spelregels van het project kent. Deze kunnen nog weleens variëren, afhankelijk van de werkzaamheden, de tijdsdruk, het veiligheidsniveau. Met een eenduidige projectintroductie weet iedereen wat er moet gebeuren, welke regels er gelden en wat er specifiek van hem of haar gevraagd wordt.