Access Compliance

Als organisatie uw veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico’s beheersen

Binnen de IQ-Pass Access Management Software toegangsbeheersoftware, wordt het wettelijk verplichte proces van identificatie en verificatie vastgelegd welke uiteraard geheel voldoet aan de richtlijnen van de AVG. De software is hierin sturend en helpt de gebruiker, zonder voorkennis van arbeidswetgeving, een sluitende administratie op te bouwen voor de controlerende instanties. Het proces van toegang verlenen op locatie kan tot wel 80% verkort worden. Daarnaast wordt de kans op boetes geminimaliseerd. Ook biedt IQ-Pass Access Management Software de mogelijkheid uw interne compliance op projectniveau en/of werksoort in te richten. Afhankelijk van op welk project een persoon wordt uitgenodigd te gaan werken worden specifieke eisen gesteld, een specifieke veiligheidsvideo getoond al dan niet met een toets. Afhankelijk van de soort werkzaamheden die de persoon gaat verrichten kunnen aanvullende kwalificaties worden gevraagd of specifieke instructievideo’s met extra toeten moeten worden afgelegd.

Niet alleen het traject voorafgaand aan toegang tot het terrein wordt zo procesmatig ingericht. Ook de fysieke toegang. Gepersonaliseerde toegangsrechten zorgen voor het effectief toelaten of weren van personen of voertuigen op een terrein. Zo bent u altijd op de hoogte wie, waar en wanneer op locatie aanwezig is; ook in het geval van calamiteit. Een veilig gevoel.

Ook biedt de software de mogelijkheid de gegevens te analyseren in de beheerssite van IQ-Pass Access Management Software. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk de declaraties van contractors te vergelijken met de daadwerkelijk gewerkte uren.

Voordelen

  • Handvat voor het bijhouden van een 100% sluitende administratie
  • Gebruiksvriendelijk
  • Online Vooraanmelden
  • Online ID controle
  • Automatische blokkade als bijvoorbeeld ID of VCA verloopt
  • Automatische blokkade bij overschrijding ArbeidsTijdenWet (ATW)
  • Beperk de menselijke foutmarge

Gerelateerde informatie

Vragen?

Neem contact met ons op: bel +31 (0)346800100 of mail ons uw vraag.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
IQ-Pass Access Management Software

De IQ-Pass Access Management Software is implementeerbaar op zowel de fysieke toegangscontrole units van IQ-Pass als op andere systemen.

Documentverificatie

Een oplossing om identiteitsfraude tegen te gaan en om het proces van identificatie en verificatie te waarborgen en te versnellen

Toegangs- en tijdregistratie

De IQ-Pass Access Management Software helpt tijd- en toegangsregistratie tot een eenvoudiger proces te maken en zorgt voor het juiste compliance-niveau.

aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheidsregistratie

De Nederlandse wet schrijft voor dat u op ieder moment moet weten wie op uw terrein aanwezig is bij calamiteiten.

Bezoekersregistratie

Via de IQ-Pass Access Management Software is identificatie en verificatie van bezoekers effectief in te regelen, gepaard met een autorisatiesysteem.

+