Toegangsprocesbeheer op maat voor volledig security management

Toegangsprocesbeheer gericht op veiligheid, beveiligingsaspecten, wet- en regelgeving en fiscale richtlijnen.

Royal IHC is de wereldwijde marktleider voor efficiënte bagger- en mijnbouwschepen en apparatuur. Met haar ruime ervaring vormt het een betrouwbare leverancier van innovatieve schepen en materialen voor de offshore constructie.

Royal IHC wordt geconfronteerd met verscherpte regelgeving en inventieve creativiteit van fraudeurs. Dit maakt het onderwerp toegangsprocesbeheer steeds actueler en belangrijker en vormt voor Royal IHC een belangrijke reden om haar security management te optimaliseren.

Het toegangsprocesbeheer is op maat gemaakt door middel van IQ-Soft, waardoor de processen inzichtelijk en via cockpits zowel meetbaar als stuurbaar zijn. In onze oplossing houden we rekening met het veiligheidsaspect, het beveiligingsaspect, de wet- en regelgeving en richtlijnen van de belastingdienst.

In het IQ-Soft platform zijn de volgende items vastgelegd en online geverifieerd:

 • Vereiste documenten of examens, zoals poortvoorlichtingen en veiligheidsfilms
 • VCA-examengegevens
 • Certificaten en normen van bepaalde uitvoerende werkzaamheden, zoals laswerkzaamheden
 • Real-time calamiteitenlijsten per locatie
 • Zonering met verschillende toegangseisen en rechten
 • Geanonimiseerde Track & Trace software middels RFID techniek
 • Musterpoints die ook buiten het terrein aangestuurd worden

Zonder toegangsbeleid is er geen toezicht mogelijk op de aanwezigheid van bezoekers, arbeidskrachten en bedrijven op het terrein. De veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico’s zijn nu beperkt. Dit betreft een volledige toegangsbeveiliging, toegangscontrole, identificatie, verificatie en aanwezigheidsregistratie.

Hierbij hoort ook:

 • het digitaal verstrekken van geverifieerde persoonsgegevens vr iemands eerste toegang tot het terrein
 • het online aanmeldingsproces die de contractors toetst op het vastleggen van de ingevulde gegevens
 • identiteit vaststellen met het originele identiteitsbewijs. Bij buitenlandse arbeidskrachten wordt het Nederlandse BSN nummer getoetst en eventuele E101/A1-verklaringen, verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen
 • het uitgeven van toegangsbadges na alle bovenstaande checks
 • toegangsbadges met anti-pass back en vooraf gestelde periode o.b.v. werk- en verblijfsvergunningen
 • het bewaken van kwaliteit van de gegevens (door diverse controles op waarschijnlijkheid, volledigheid en juistheid) en het vastleggen van de bevindingen en eventuele aanpassingen van het proces
 • het automatiseren van het beleid op onderaannemers zodat, naast de directe contractpartij, ook de schakels lager in de keten de wetten en regels naleven
 • de eisen van de Rijksbelasting, zoals poortadministratie, zijn geïmplementeerd in het IQ-Soft systeem

Vanuit het OPB Principe (Ondernemer Proces Beheer) verkrijgt Royal IHC met het managementsysteem van IQ-Soft meer inzicht in veiligheid en kan processen tot in de finesse beheren. Hiermee wordt efficiëntie gecreëerd wat resulteert in kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke, praktische en een toekomstgerichte oplossing voor het verbeteren van het Securitymanagement van Royal IHC.

<< Terug naar overzicht
+