Onderaannemers

Onderaannemers

Als er een nieuw account wordt aangemaakt, stuurt GoWorkforce een mail naar de betreffende werknemer. In deze mail staat een uitnodiging waarmee de werknemer zich kan aanmelden in de GoWorkforce-omgeving. De gebruikersnaam is altijd zijn/haar mailadres. Het gegeven wachtwoord is tijdelijk en kan na de aanmeldprocedure veranderd worden.
De gebruikersnaam is het mailadres waar de uitnodiging voor GoWorkforce naartoe is gestuurd. Het wachtwoord kunt u via de inlogpagina opnieuw opvragen. Scroll naar beneden en klik op op ‘forgot my password’. GoWorkforce kan en mag geen wachtwoorden inzien, aanmaken, geven of veranderen.
Het wachtwoord kunt u – nadat u bent ingelogd – zelf veranderen. Deze optie bevindt zich onderaan in de menubalk links op het scherm.
Zonder mailadres kunnen we geen uitnodiging versturen voor de registratie.
De klant bepaalt welke gegevens nodig zijn om de veiligheid van alle werknemers en de algemene wet te waarborgen. De gegeven velden zijn daarom verplicht en noodzakelijk voor het afronden van een registratie. Vanzelfsprekend behandelen we alle gegevens strikt vertrouwelijk.
Log in bij GoWorkforce. Klik op ‘profiel’, ‘wijzig informatie’ en ga dan naar ‘vernieuw kwalificaties’. Als u nu met de muis over de status beweegt die vernieuwd moet worden, verschijnt er een knop met de mogelijkheid tot vernieuwen. Klik hierop en update uw kwalificaties of documenten.
Dit kan een contractor niet doen. Alleen de hoofdorganistie mag hierop akkoord geven en het laten uitvoeren.
De controleur van de hoofdaannemer wijst uw bedrijf af als uw inschrijving niet in orde is. Wij zijn niet de beoordelaars, dus kunnen geen uitsluitsel geven over de reden van afwijzing. We adviseren u om contact op te nemen met de hoofdorganisatie.
Stap 1: neem contact op met de klant. Stap 2: als de klant akkoord is met het aanpassen van het BTW-nummer, kan hij/zij dat aan ons laten weten. Wij zullen het vervolgens in orde maken.
De BSN-bepaling is noodzakelijk voor de hoofdaannemer om zich te kunnen beroepen op de vrijwaring of de beperking van de aansprakelijkheid van de huurder en van de toeleveringsketen. Deze wijziging zorgt ervoor dat de hoofdaannemer het BSN niet zelf hoeft aan te vragen bij de werknemer, maar dit efficiënter kan doen bij de kredietverstrekker/onderaannemer, waardoor het risico op fouten kleiner is.Organisaties buiten de overheid mogen het BSN-nummer alleen gebruiken als dit wettelijk is vastgelegd. In dit geval is er een wettelijke basis en verplichting voor de registratie van het BSN.We bewaren uw gegevens uiteraard veilig achter slot en grendel.
We adviseren u om contact op te nemen met de support hulpdesk.