100% dedicated Support Team

Support is niet alleen noodzakelijk als er iets niet naar behoren werkt of defect is. Support kan ook handig zijn in geval u als klant ondersteuning nodig heeft bij het in gebruik nemen van de software, een aanpassing wilt ten aanzien van de IQ-Pass toegangscontrole oplossing of wanneer er zich problemen voordoen waar geen duidelijke reden voor is.

IQ-Pass International B.V. biedt verschillende support pakketten, zogenaamde SLA’s, afgestemd op de wensen en behoeften van u als klant. IQ-Pass is , afhankelijk van de gekozen SLA, 24/7 bereikbaar voor het geven van telefonische ondersteuning. Naast telefonische ondersteuning, biedt IQ-Pass ook de mogelijkheid een monteur, binnen een nader overeen te komen tijdsbestek, bij u op locatie te hebben. Uiteraard worden de werkzaamheden uitgevoerd door een team van enthousiaste en bekwame monteurs, met kennis van zaken.

Kortom, IQ-Pass ontzorgt !